Op dinsdag 8 juni 2021 heeft SOR een webinar georganiseerd rondom het Three Lines Model. Tweemaal eerder heeft SOR een seminar georganiseerd rondom dit thema (2018 en 2019), ditmaal in de vorm van een webinar, in verband met de huidige pandemie. Tijdens dit webinar hebben zes experts verteld hoe zij in hun organisatie de 1e lijn ondersteunen.

Thema’s die zijn behandeld zijn onder andere: Waaraan moet een goede procesbeschrijving voldoen? Wat zijn key controls en hoe pas je deze toe? Soft controls, waarom zijn ze van belang? Welke acht factoren heeft Muel Kaptein in zijn model opgenomen en hoe ondersteunt de 2e lijn de 1e lijn bij de implementatie?

Het webinar kende een logische opbouw van hard naar soft controls en de onderbouwing waarom beiden noodzakelijk zijn binnen een organisatie. Hard en soft controls versterken elkaar en zijn uiteindelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Prof. dr. Arco van de Ven RA heeft de themamiddag afgesloten door te reflecteren op de presentaties met een bondige samenvatting waardoor alle onderdelen van het webinar aan elkaar werden verbonden.

Via de onderstaande video kunt u de presentatie Webinar Hard & Softcontrols terugkijken. Mocht u de presentatie in alle rust zelf nog even terug willen lezen, dan kan dat door hier te klikken.

Heeft u na het kijken van het webinar nog vragen, dan kun u contact met Gerard de Heide opnemen via de email g.deheide@sor.nl,

Door hier te klikken komt u uit bij de webpagina van het seminar uit 2018, waar Gerard de Heide zijn referaat heeft gepresenteerd.

Door hier te klikken komt u  uit bij het onderzoek, uitgevoerd door Daphne Mesman, waarvoor zij onderzoek gedaan heeft naar de vraag ‘Welke aspecten zijn van invloed op het risicobewustzijn van medewerkers’.