Woning delen oplossing voor woningnood, armoede en eenzaamheid

22 september 2022

Woning delen oplossing voor woningnood, armoede en eenzaamheid

In Rotterdam en veel andere steden zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen voor ouderen. Dit probleem wordt met de vergrijzing alleen maar nijpender. Woningcorporatie SOR Rotterdam wil snel meer wooneenheden realiseren. Onder meer door huurwoningen samen te delen, of te splitsen in twee kleinere wooneenheden. De Rotterdamse ouderen corporatie liet het onderzoeken door USP, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Eén op de vijf huurders voelt wel voor het delen van de eigen woning met een bekende of familielid. Eén op de zes wil kleiner gaan wonen in een opgesplitste grote woning.

Woning delen

Maar liefst één op de vijf respondenten geeft aan te voelen voor het delen van een woning. Met name de groep alleenstaanden onder de 65 jaar heeft veel interesse (34%) voor dit idee. Als redenen worden genoemd het gezelschap van anderen en het feit dat men op deze manier kosten deelt. Het is dus tevens de oplossing tegen eenzaamheid en de stijgende woonlasten, zoals de energiekosten. Bovendien kan men in de eigen buurt blijven wonen, iets wat ook veel respondenten belangrijk vinden. Als reden om het niet te doen, noemen respondenten vaak de angst dat men gekort wordt op de AOW en toeslagen. SOR gaat graag in gesprek met de verantwoordelijke overheden om deze mogelijke hobbel weg te nemen.

Woning splitsen in twee kleinere wooneenheden

Zeker één op de zes respondenten heeft ook interesse om op de huidige plek kleiner te gaan wonen tegen lagere kosten. Voor hen is het huren van een gesplitste grote woning een mogelijkheid om dat te gaan doen. De geïnterviewden geven, naast de lagere woonlasten tevens het zelfstandig kunnen blijven wonen op dezelfde plek aan, als motivatie.

In opdracht van SOR heeft, onafhankelijk onderzoeksbureau USP, een onderzoek uitgevoerd onder de bewoners van SOR. Het onderzoek werd gehouden onder zo’n 3.500 huurders en ingevuld door 1.029 daarvan, een respons van ruim 29%. De resultaten van het onderzoek laten de grote potentie van de twee alternatieven duidelijk zien.

Landelijke mogelijkheden

Ouderen corporatie SOR ziet niet alleen mogelijkheden voor Rotterdam maar voor heel het land. Nederland komt ruim 30.000  passende huurwoningen voor ouderen met een smalle beurs tekort. Door het delen en splitsen van woningen kan in Nederland versneld druk van de woning ketel worden gehaald. SOR wil de komende jaren 2.000 geschikte ouderenwoningen toevoegen in Rotterdam, vooral sociale huur. Rotterdam heeft die ruimte niet, dus bedacht SOR slimme alternatieven.

Terug naar het overzicht