Cameratoezicht

SOR heeft in verschillende woongebouwen op diverse plaatsen camera’s geplaatst. Hiermee willen wij de eigendommen van SOR én van onze bewoners beschermen. Niet iedereen kan de camerabeelden inzien. Om hierover helderheid te geven heeft SOR een cameraprotocol ontwikkeld. Hierin staat helder verwoord wat de afspraken zijn. Zo staat beschreven onder welke voorwaarden u inzage kunt krijgen in de camerabeelden.

In het privacybeleid staan uw rechten in het kader van de AVG omschreven en welke rechten u heeft om de beelden te laten verwijderen.

Klik hier voor het cameraprotococol

Klik hier voor het privacybeleid

Heeft u nog aanvullende vragen, stelt u ze dan gerust via privacy@sor.nl