Huuraanpassing 2023

18 april 2023

Huuraanpassing 2023

U heeft van SOR de brief ontvangen over de jaarlijkse huuraanpassing of ontvangt die zeer binnenkort

SOR stelt, binnen de wettelijk kaders van de overheid, elk jaar haar huuraanpassing vast. Vooraf wordt hierover overlegd met het HPF. Zij hebben eind februari hier ook een advies over uitgebracht.

Wettelijke kaders huuraanpassing 2023

Door de hoge inflatie (10% in 2022) heeft de overheid besloten de huurverhoging dit jaar los te koppelen van de inflatie. Dit geldt zowel voor sociale huurwoningen als voor woningen in de vrije sector. In plaats daarvan wordt het cijfer voor de CAO loonontwikkeling gehanteerd. De hoogte van dit cijfer wordt, net zoals de inflatie, bepaald door het Centraal Bureau Statistiek (CBS).

Voor de sociale huurwoningen geldt dat de huurverhoging per woning maximaal CAO loonontwikkeling mag zijn. De CAO loonontwikkeling is vastgesteld op 3,1%.  

Voor sociale huurwoningen mag de huurverhoging per woning dus maximaal 3,1% zijn.  Uitzondering hierop zijn de zeer goedkope woningen en de woningen die worden bewoond door huishoudens met een hoog inkomen. Zij mogen een hogere huurverhoging krijgen. Voor goedkope woningen mag deze maximaal 25 euro per maand zijn, voor huishoudens met een hoog inkomen € 50,- of € 100,- per maand (afhankelijk van hoogte inkomen).

Let op! Voor bewoners van een sociale huurwoning met een huur boven de € 575,03 per maand en een inkomen onder de 120 procent van het zogenoemde minimuminkomens ijkpunt is besloten dat zij een huurverlaging krijgen per 1 juli 2023. De bewoners om wie het gaat, hoeven daar in principe niets voor te doen. De Belastingdienst geeft aan SOR door welke adressen hiervoor in aanmerking komen. Zij gebruiken hiervoor hun gegevens over 2021. Van de bewoners van deze adressen verlaagt SOR de huur per 1 juli a.s. . Zij krijgen hierover automatisch bericht voor 1 juni. Meer info over de huurverlaging vindt u in dit nieuwsbericht.

Voor vrije sectorwoningen geldt een maximum voor de huurverhoging van CAO loonontwikkeling + 1%. Dit betekent dat de huurverhoging voor de vrije sectorwoningen dit jaar maximaal 4,1% mag zijn.

Huuraanpassing SOR 2023

Huurverhoging:

SOR heeft besloten dit jaar (in tegenstelling tot in 2022) hogere inkomen in de sociale huurwoningen geen extra huurverhoging te geven. 

SOR verhoogt per 1 juli de huren van alle sociale huur woningen met 2,6%. Uitzondering hierop zijn de zeer goedkope woningen en de woningen die in aanmerking komen voor wettelijke huurverlaging (zie hieronder)

De huur van de zeer goedkope woningen wordt verhoogd tot €300,- (met een maximum van €25,- per maand), tenzij de huuraanpassing lager is dan 2,6% van de oude netto huur. In dat laatste geval is de huuraanpassing 2,6% (net zoals bij de overige sociale huurwoningen).

Alle vrije sectorwoningen krijgen een huurverhoging van 4,1%.

De prijs van parkeerplekken wordt eveneens verhoogd met 4,1%.

Huurverlaging:

Van de bewoners die in aanmerking komen voor een huurverlaging wordt de huur verlaagd naar €575,03 per maand.

Helaas kregen we  door aanleveringsproblemen bij de Belastingdienst de adressen die in aanmerking komen voor huurverlaging te laat door. Hierdoor was het niet mogelijk de huurverhogingsbrief voor deze bewoners tegen te houden.  Zij ontvangen dus twee brieven: de huurverhogingsbrief voor 1 mei en de huurverlagingsbrief voor 1 juni. De huurverhogingsbrief mogen zij als niet verzonden beschouwen.  Is uw inkomen sinds 2021 gedaald, dan komt u wellicht ook in aanmerking voor huurverlaging. U moet dan wel zelf actie ondernemen. Wat de voorwaarden zijn en wat u dan moet doen, leest u in dit bericht.

Bezwaar maken

Er zijn een aantal wettelijke gronden waarop u bezwaar kunt maken tegen de huurverhoging. U kunt deze vinden op de website van de Huurcommissie.

Let op: een bezwaar om een andere reden dan aangegeven op de site van de huurcommissie zal niet worden toegekend.

Huurt u een sociale huurwoning? Kijk dan op:

https://www.huurcommissie.nl/huurders/sociale-huurwoning/huurverhoging-beoordelen/jaarlijkse-huurverhoging-beoordelen.

U kunt uw bezwaar tot 1 juli 2023 bij ons indienden, per post of per mail.

Huurt u een vrije sectorwoning?

Huurt u een vrije sectorwoning en is u huuraanpassing hoger dan wettelijk is toegestaan dan kunt u alleen rechtstreeks bij de huurcommissie bezwaar maken. U heeft hiervoor de tijd tot 1 november 2023.  Meer informatie vindt u hier:

https://www.huurcommissie.nl/huurders/huurwoning-in-de-vrije-sector/huurverhoging-beoordelen/jaarlijkse-huurverhoging-beoordelen

Terug naar het overzicht